NZa-tarieven 1e lijn diagnostiek 2019

Pathologie Friesland heeft voor 2019 met de zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. De werkelijke tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen en liggen soms iets lager dan de genoemde maximum tarieven.

 

Verrichtingen code Omschrijving NZa max 1-1-2019
050516 Eenvoudig biopt en eenvoudige cytologie medische indicatie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen)

€  63,35

050517

Biopt, matig complexe cytologie

€ 126,07

050513 

Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.

€ 127,29

050518

Naaldbiopt, complexe cytologische punctie

 € 161,39

 

 De hrHPV bepaling wordt gedeclareerd naast het cytologie onderzoek.

Voorbeeld:

Cervixuitstrijk + hrHPV is € 63,35 + € 127,29 = € 190,64