NZa-tarieven 1e lijn diagnostiek 2020

Pathologie Friesland heeft voor 2020 met de zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. De werkelijke tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen.

 

Verrichtingen code Omschrijving NZa 1-1-2020
050516 Eenvoudig biopt en eenvoudige cytologie medische indicatie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen)

€  64,45

050517

Biopt, matig complexe cytologie

€ 128,26

050513 

Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.

€ 129,50

050518

Naaldbiopt, complexe cytologische punctie

€ 164,20

 

 De hrHPV bepaling wordt gedeclareerd naast het cytologie onderzoek.

Voorbeeld:

Cervixuitstrijk + hrHPV is € 64,45 + € 129,50 = € 193,95