Gebruik van lichaamsmateriaal

Van uw lichaamsmateriaal, dat voor analyse naar Pathologie Friesland wordt opgestuurd, blijft in veel gevallen nog materiaal over. Dit materiaal wordt, afhankelijk van de soort analyse, voor een bepaalde tijd bewaard voor eventuele hernieuwde analyse in het kader van uw onderzoek, bijvoorbeeld om het ziektebeloop te bepalen. Een deel van het materiaal dat na analyse overblijft, kan ook voor kwaliteitscontrole of toegepast onderzoek worden gebruikt. Dit gebeurt dan anoniem: de materialen zijn niet meer herleidbaar tot een individu. Zie ook informatie folder ‘Nader gebruik lichaamsmateriaal’ (klik hier).

 

Wanneer u bezwaar heeft tegen het anoniem gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend arts en dit aangeven op het aanvraagformulier of via het invulformulier in de informatiefolder (klik hier). Met deze handelwijze houden wij ons aan de "Code Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek; versie 4; juli 2015" die door de gezamenlijke medisch wetenschappelijke verenigingen in Nederland is opgesteld o.a. in overleg met het Nationaal Patiënten- en Consumenten Platform (NPCF) en onafhankelijke juristen. U kunt deze code met een uitgebreide toelichting vinden op de website van de Commissie Regelgeving Onderzoek (Coreon).