Missie en visie

Missie

De missie van Pathologie Friesland is het realiseren van een optimale medische behandeling van patiënten door het ondersteunen van aanvragende artsen (huisartsen/medisch specialisten) bij het stellen van een adequate diagnose van een ziekte middels pathologisch diagnostisch (laboratorium)onderzoek.

 

Visie

Pathologie Friesland is de organisatie voor klinische pathologische diagnostiek in Friesland. Door jarenlange ervaring in het vakgebied wordt beschikt over een solide basis in het stellen van de diagnose.

Onze ambitie is om de pathologische diagnostiek op topspecialistisch niveau blijvend inhoud te geven. Wij werken voor ziekenhuizen (medisch specialisten), huisartsen, verpleeghuisartsen en privéklinieken in de regio Friesland en omstreken. Wij zien de bovenstaande partijen als partners in de zorg en willen een onmisbare schakel in de zorgketen zijn.

In samenwerking met de zorgpartners geven wij invulling aan onze dienstverlening. Dit doen wij door te luisteren naar de wensen van onze klanten, door het inzetten van moderne technieken, door het verspreiden van onze kennis van het vakgebied en het adequaat opleiden van onze medewerkers. Tevens zoeken wij gerichte samenwerking met andere pa-laboratoria waar dit bijdraagt aan het realiseren van betere pathologische diagnostiek t.b.v. onze zorgpartners.

 

Kernwaarden

Pathologie Friesland heeft een aantal kernwaarden geformuleerd. Deze kernwaarden vormen de basis voor onze dienstverlening.

 

Kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en dienstverlening

Wij spannen ons maximaal in om de vakkennis op een hoog niveau te houden en de aanvragers zo goed als mogelijk te ondersteunen bij het adequaat en tijdig bepalen van de diagnose.

 

Maatwerkservice

De zorg is voortdurend in beweging.

Onze zorgpartners geven aan dat zij verschillende ontwikkelingsrichtingen en -snelheden hebben. Dit wordt ingegeven door onder andere: wensen van patiënten, zorginhoudelijke ontwikkelingen en economische mogelijkheden. Hier willen wij op inspelen door met hen een op maat gesneden dienstverlening overeen te komen. Daarbij worden afspraken gemaakt over prijs, doorlooptijden, beschikbaarheid, (zichtbaarheid, beschikbaarheid van patholoog voor b.v. vriescoupes/patiëntenbespreking) en bereikbaarheid.

 

Toegankelijk

Wij willen dat klanten ons makkelijk kunnen benaderen. Informatievoorziening over hoe te handelen, maar ook over de uitslagen en eventuele toelichting moet goed zijn geregeld. Richting onze klanten en de maatschappij maken wij inzichtelijk wat wej doen.

 

Praktisch vernieuwend

Wij zijn een regionaal laboratorium. Als bewezen nieuwe technieken beschikbaar zijn willen wij deze op korte termijn invoeren. Vanzelfsprekend alleen daar waar deze technieken inhoudelijke en/of economische voordelen bieden.

 

Er is een continue focus op het optimaliseren van de logistiek. Deze wordt waar mogelijk aangepast aan de wensen van de klant.

 

Pathologie Friesland ontwikkelt haar laboratorium informatiesysteem met als doel zowel het productieproces (van binnenkomst monster/biopt tot en met de uitslag/diagnose) te optimaliseren alsmede het kunnen verstrekken van statistische informatie.

 

Bevlogen

Wij zijn trots op onze organisatie en over de dingen die wij doen. Wij dragen dit graag uit.

Wij zijn enthousiast en staan open voor kritiek en verbeteringen. Wij investeren in de deskundigheid en de ontwikkeling van onze medewerkers.

 

Betrouwbaar

Praktisch ingesteld als we zijn: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Dit onder het motto: ‘alles voor de diagnose’.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.