Insturen materiaal voor pathologie onderzoek bij verdenking op COVID-19

 

Wij krijgen regelmatig vragen op welke wijze materiaal met verdenking op COVID-19 moet worden ingezonden naar Pathologie Friesland.

 

Omtrent de behandeling van preparaten met verdenking van COVID-19 verdachte patiënten zijn weinig aanvullende maatregelen nodig ten opzichte van de standaard procedure. Dit omdat het patiënten-materiaal niet extra ‘besmettelijk’ is en de preparaten met voldoende beschermende maatregelen worden verwerkt bij Pathologie Friesland.

 

Belangrijk is wel dat de buitenzijde van de verpakking van de preparaten vrij is van een mogelijk virus. Deze verpakking wordt namelijk op meerdere momenten in het proces door verschillende mensen aangeraakt en zouden een besmettingsgevaar kunnen betekenen als deze besmet zou zijn met het virus. Bij voorkeur het preparaat niet tijdens de procedure op de operatie/behandelkamer in het potje, emmer, sealzak of safetybag doen. Als bovenstaande procedure niet mogelijk is en het preparaat in de operatie/behandelkamer in de verpakking moet worden gedaan dan de buitenkant desinfecteren. Daarna kan het preparaat verwerkt worden volgens de standaard procedure.

 

In alle gevallen graag het aanvraagformulier buiten de operatiekamer schrijven. Deze is namelijk niet te desinfecteren en wordt tijdens het proces op meerdere momenten onbeschermd verwerkt. Hetzelfde geldt voor de patiënten stickers. Deze nadien buiten de operatie/behandelkamer op de verpakking plakken. Hierop hoeft niet expliciet vermeld te worden dat het gaat om een Corona verdachte/besmette patiënt.

 

Het verzorgen, bewaren, verzenden en transport van de preparaten gaat volgens de geldende inzendrichtlijnen.

 

Mocht u nog specifieke vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Maatregelen coronavirus bij Pathologie Friesland - update 9 oktober 2020

 

Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van patiëntenzorg kan worden geborgd, zijn er vanuit Pathologie Friesland een aantal maatregelen getroffen omtrent de uitbraak van het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Het doel is hierbij om zowel de risico's voor onze medewerkers, als ook de medewerkers en patiënten in de ziekenhuizen te beperken. Samen hebben we een grote verantwoordelijkheid om de besmettingsrisico's te beperken. 

 

  • Vanaf maandag 12 oktober is iedereen verplicht om een (chirurgisch) mondmasker te dragen binnen het pand van Pathologie Friesland. Het mondmasker wordt gedragen in de gangen, op de kamers waar meerdere personen tegelijk werkzaam zijn en in de koffiekamer (het masker mag af tijdens eten en/of drinken).Er liggen maskers klaar bij de hoofdingang van Pathologie Frielsnd en op het histologielaboratorium. Ook is het toegestaan om een zelf meegenomen (herbruikbaar of wergwerp) mondmasker te gebruiken.
  • MDO/PA-besprekingen worden verricht via videoconferencing en op locatie.
  • Voorafgaand aan obducties waarbij klinisch aan infectieuze longziekte wordt gedacht of als er verdenking is van Covid-19 dient overleg met de patholoog plaats te vinden.
  • Het meekijken van clinici en coassistenten bij obducties is in overleg met de patholoog mogelijk.
  • Beperkt bezoek door externen aan onze organisatie (rondleidingen, scholingen, etc.).Alleen wanneer het noodzakelijk is om de afspraak door te laten gaan.
  • Onze medewerkers blijven assisteren op locatie bij vriescoupes, obducties, ROSE en MOHS en volgen daarbij de door het ziekenhuis gestelde maatregelen en hygiënevoorschriften.
  • Zo weinig mogelijk bezoek van extern. Alleen wanneer het noodzakelijk is om de afspraak door laten gaan.
  • Co-assistenten en stagiaires zijn nog wel welkom.
  • Hoewel Pathologie Friesland geen openbare ruimte is wordt er onderzocht of er in de komende weken met mondkapjes gewerkt gaat worden op plaatsen waar dat nodig en mogelijk is.

De bovenstaande maatregelen gelden tot nader order.