Inzendrichtlijnen huisartsen

Voor een goede verwerking en diagnostiek is het van belang dat materiaal op de juiste manier wordt ingezonden. Op deze pagina vindt u onder meer onze richtlijnen voor het inzenden van materiaal voor cytologisch of histologisch onderzoek en voor een uitstrijkje voor baarmoederhalsonderzoek op medische indicatie.

Een juiste inzending is belangrijk, want daarmee komt het materiaal in optimale conditie bij ons binnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling van de patiënt.

Materiaal op juiste wijze verpakken, afsluiten en voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, zorgt ervoor dat wij het onderzoek snel en accuraat kunnen invoeren in ons laboratorium-informatiesysteem.

Als gegevens niet compleet zijn, zijn we genoodzaakt contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het onderzoek vertragen.

Heeft u verzendmateriaal nodig? Via het bestelformulier huisartsen kunt u verzendmateriaal aanvragen.

Lees ook