Doorlooptijden diagnostiek

Achter elke aanvraag zit iemand in spanning te wachten. Daarom vinden wij service, goede diagnostiek en korte doorlooptijden belangrijk. Welke doorlooptijden van diagnostiek kunt u van ons verwachten? In ons Overzicht doorlooptijden vindt u het overzicht met de streefnormen van de doorlooptijden van de huidige diagnostiektrajecten en de sturing hierop.

Is er urgentie? Neem dan contact op met onze administratie via tel. 058-293 9393 of mail naar pathologie@pathologiefriesland.nl. Het is niet zinvol om op het aanvraagformulier extra toevoegingen te plaatsen met CITO of SPOED e.d.

Wanneer onderzoeken structureel vertraagd zijn en patiëntenzorg in gevaar komt, worden de betreffende vakgroepen, afdelingen en (indien van toepassing) huisartsen hierover geïnformeerd. Wanneer een incidentele casus is vertraagd, waarbij de zorg voor deze patiënt in gevaar komt, neemt de patholoog contact op met de betreffende aanvrager.

Lees ook