Vriescoupe
aanvraag

Pathologie Friesland verricht vriescoupes voor de vijf Friese ziekenhuizen.

Hoe kunt u vriescoupes aanvragen?

U kunt vriescoupes aanvragen door onderstaand formulier in te vullen en per mail te versturen naar pathologie@pathologiefriesland.nl.

Download Aanvraagformulier Vriescoupe

Op basis van de aanvraag ontvangt u een definitieve bevestiging van onze medische administratie. Aanvragen van vriescoupes voor de volgende dag moet u vóór 15:30 uur doorgeven.

Vriescoupes plannen we zoveel mogelijk tussen 8:00 en 10:00 uur. Wanneer dit niet mogelijk is, is overleg met de patholoog nodig over de handelswijze. Mogelijk moet het uitgenomen lichaamsmateriaal dan per taxi bij de receptie van Pathologie Friesland worden bezorgd.

Om de continuïteit van alle vriescoupes te kunnen borgen wordt een maximum van 4 dermato-oncologische vriescoupes per dag gehanteerd (dus excl. specialistische vriescoupes). Zie ook de procedure “Vriescoupe onderzoek dermato-oncologie, indicatie”.

Onverwachte vriescoupes afspreken buiten onze openingstijden kan alleen na overleg met de dienstdoende patholoog via de diensttelefoon op nummer 06-20235479:

  • Meld de naam en geboortedatum van de patiënt, de klinische gegevens, aard van het materiaal, de vraagstelling van het onderzoek, aanvragend arts en ziekenhuis (locatie).
  • Maak afspraken over datum en tijd van de vriescoupe. Op het afgesproken tijdstip zijn dan een patholoog en een analist in de vriescouperuimte bij de operatiekamer aanwezig. De uitslag is dan direct bekend.
  • Gaat een aangemelde vriescoupe niet door? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de medische administratie van Pathologie Friesland via pathologie@pathologiefriesland.nl of telefoonnummer 058-293 9393.

Lees ook