Doorlooptijden

Pathologie Friesland vindt service gerichtheid, goede diagnostiek en korte doorlooptijden belangrijk en deze hebben dan ook onze continue aandacht. Wat bieden wij en wat kunt u van ons verwachten met betrekking tot de doorlooptijden van onze diagnostiek?

 

Ons werkproces is geoptimaliseerd door verschillende diagnostiek trajecten af te bakenen en te borgen. In onderstaand schema treft u  de doorlooptijden van de huidige diagnostiek trajecten en de sturing hierop aan.

 

Een groot deel van de procedures of protocollen is voor u als huisarts waarschijnlijk niet direct relevant, maar wij willen u toch graag  van deze informatie te voorzien. De meerderheid van uw histologie inzendingen valt in de categorie “histologie overige”. hrHPV analyse wordt uitbesteed aan het UMCG en is niet opgenomen in het overzicht. De gemiddelde doorlooptijd van het proces (opsturen, analyse en verslag) is ca. 3 weken vanaf ontvangst.

  

Streefnormen

Soort aanvraag

Doorlooptijd*1

Cervixcytologie MI

90% binnen 10 werkdagen

Histologie overig

90% binnen 5 werkdagen

Histologie groot

90% binnen 7 werkdagen

Obducties

90% binnen 30 werkdagen

Speciële cytologie

90% binnen 3 werkdagen

  

*1 Definitie doorlooptijd: Aantal dagen van in behandeling nemen onderzoeksmateriaal tot dag van eerste autorisatie.

 

Mocht u een specifieke urgentie hebben belt u dan gerust met onze administratie

(058 2939393) of mail naar pathologie@pathologiefriesland.nl. In algemene zin heeft het geen toegevoegde waarde om op het aanvraagformulier extra toevoegingen te plaatsen met CITO of SPOED e.d. Alleen spoedaanvragen die vooraf bij ons worden aangemeld worden ook daadwerkelijk als spoed in behandeling genomen.

 

Ook als u algemene opmerkingen heeft horen wij dat graag, mede n.a.v. uw wensen en suggesties continueren wij de optimalisatie van onze werkprocessen.