Inzendrichtlijnen huisartsen

Voor een goede verwerking en diagnostiek is het van belang dat materiaal op de juiste manier wordt ingezonden. Op deze pagina vindt u onze richtlijnen voor onder meer het inzenden van materiaal voor cytologisch of histologisch onderzoek en voor baarmoederhalsuitstijk onderzoek op medische indicatie.

 

Door het materiaal op de juiste manier in te zenden, komt het in optimale conditie binnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling van de patiënt.

Als het ingezonden materiaal op de juiste wijze is verpakt, afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat worden ingevoerd in ons laboratorium-informatiesysteem.

Als gegevens niet compleet zijn, zijn we genoodzaakt contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het onderzoek vertragen.

 

Heeft u verzendmateriaal nodig? Via het  bestelformulier huisartsen kunt u verzendmateriaal aanvragen. 

 

Inzendrichtlijn baarmoederhalsuitstrijken

Inzendrichtlijn cytologisch materiaal
Inzendrichtlijn urine
Inzendrichtlijn Histologisch onderzoek