Tarieven 1e lijn diagnostiek 2022

Pathologie Friesland heeft voor 2022 met de zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. De werkelijke tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen.

 

Verrichtingen code Omschrijving Tarieven 1-1-2022
050516 Eenvoudig biopt en eenvoudige cytologie medische indicatie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen)

€  68,61

050517

Biopt, matig complexe cytologie

€ 136,53

050513 

Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.

€ 137,85

050518

Naaldbiopt, complexe cytologische punctie

€ 174,78

 

De hrHPV bepaling wordt gedeclareerd naast het cytologie onderzoek.

Voorbeeld:

Cervixuitstrijk + hrHPV is € 68,61 + € 137,85 = € 206,46