Tarieven 1e lijn diagnostiek 2021

Pathologie Friesland heeft voor 2021 met de zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. De werkelijke tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen.

 

Verrichtingen code Omschrijving Tarieven 1-1-2021
050516 Eenvoudig biopt en eenvoudige cytologie medische indicatie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen)

€  66,66

050517

Biopt, matig complexe cytologie

€ 132,65

050513 

Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.

€ 133,93

050518

Naaldbiopt, complexe cytologische punctie

€ 169,81

 

De hrHPV bepaling wordt gedeclareerd naast het cytologie onderzoek.

Voorbeeld:

Cervixuitstrijk + hrHPV is € 66,66 + € 133,93 = € 200,59