Nieuw laboratorium managementsysteem (LMS) voor pathologie Friesland

Pathologie Friesland heeft de keuze gemaakt om over te stappen op een nieuw LMS. Gekozen is voor LMS 5 van Deutsche Telekom Healthcare Solutions (DTHS). 

De pathologiediagnostiek wordt complexer en de subspecialisatie neemt steeds meer toe. Het LMS is volledig geïntegreerd en ondersteunt deze belangrijke aspecten van de werkprocessen van de pathologie. Op dit moment wordt dit systeem ingezet bij ongeveer 70% van de pathologie organisaties in Nederland.

Het nieuwe LMS biedt, in tegenstelling tot ons huidige systeem, de mogelijkheid om digitale beelden te koppelen aan de patiëntgegevens in het LMS. Hierdoor ontstaat een efficiëntie- en kwaliteitsverbetering in het werkproces. Ook biedt LMS 5 de mogelijkheid om digitale ordering te implementeren.

De overgang naar een nieuw LMS is een complex traject. Met een gedegen en uitgebreide voorbereiding, en tomeloze inzet van de medewerkers bij Pathologie Friesland, streven we naar een soepele overgang voor u als aanvrager.

In het weekend van 30-31 oktober 2021 gaan wij over op het nieuwe LMS 5.

Dit betekent dat Pathologie Friesland op donderdag 28 oktober a.s. om 17.00 uur gaat sluiten. Op vrijdag 29 oktober a.s. wordt er een zondagsdienst gedraaid.

Telefonisch zijn we wel bereikbaar. Wij kunnen echter op vrijdag alleen het systeem raadplegen en is verzending van uitslagen etc. niet mogelijk.

Wij hebben deze tijd nodig om de datamigratie vanuit ons huidige systeem Glims over te zetten naar het nieuwe LMS. Op vrijdag en het aansluitende weekend worden alle functionaliteiten en instellingen op de werkplekken gecontroleerd en ook de koppelingen met de ziekenhuis- en huisartsensystemen.

De wijze waarop de uitslagen in de huisartseninformatiesysteem binnenkomen blijft onveranderd. Zoals aangegeven is digitale ordering met LMS 5 mogelijk. Dit is zowel een grote wens vanuit de aanvragers als van Pathologie Friesland. Na de livegang wordt gestart met deze volgende fase. Vanwege de complexiteit wordt dit eerst in de ziekenhuizen opgepakt, aansluitend vindt er uitrol plaats naar de huisartsenpraktijken.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u deze sturen naar: 

LMS@pathologiefriesland.nl

Gerelateerd