Maatregelen coronavirus – update 6 juli 2020

Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van patiëntenzorg kan worden geborgd, zijn er vanuit Pathologie Friesland een aantal maatregelen getroffen omtrent de uitbraak van het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Het doel is hierbij om zowel de risico’s voor onze medewerkers, als ook de medewerkers en patiënten in de ziekenhuizen te beperken. Samen hebben we een grote verantwoordelijkheid om de besmettingsrisico’s te beperken.

  • MDO/PA-besprekingen worden verricht via videoconferencing en op locatie.
  • Voorafgaand aan obducties waarbij klinisch aan infectieuze longziekte wordt gedacht of als er verdenking is van Covid-19 dient overleg met de patholoog plaats te vinden.
  • Het meekijken van clinici en coassistenten bij obducties is in overleg met de patholoog mogelijk.
  • Beperkt bezoek door externen aan onze organisatie (rondleidingen, scholingen, etc.).De bovenstaande maatregelen gelden tot nader order.
  • Daarnaast blijven onze medewerkers die assisteren op locatie bij vriescoupes, obducties, ROSE en MOHS de door het ziekenhuis gestelde hygiënevoorschriften volgen.

Gerelateerd