Pathologie Friesland is ISO geaccrediteerd

Bij de medische laboratoria is het al lange tijd gebruikelijk om een kwaliteitskeurmerk te verwerven. De afgelopen jaren betrof dat het nationale CCKL keurmerk.

Een paar jaar geleden is in Nederland de transitie ingezet naar het internationale ISO keurmerk. In de afgelopen tijd heeft Pathologie Friesland zich ingezet om dit keurmerk te verwerven. Op 23 mei jl is het harde werken beloond met het toekennen van het ISO 15189 certificaat aan Pathologie Friesland. Begin juni hebben we het officiële document ontvangen van de Raad van accreditatie. Het certificaat heeft een mooie plek gekregen in de hal bij de hoofdingang.

Gerelateerd