"Ik heb een
bultje dat jeukt..."
"Ik voel een knobbeltje
in mijn borst..."
"Ik hoestte al
de hele tijd..."
"Ik heb een moedervlek
die groter wordt..."

Jaarbericht 2018

Publicatiedatum 15 juli 2019

 

Het jaarbericht 2018 is klaar en beschikbaar. Hij wordt standaard aan ziekenhuizen, huisartsen en andere externe partijen verstuurd. Mocht u niet een jaarbericht hebben ontvangen, maar wel graag één willen ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen. Hiervoor kunt u mailen naar pathologie@pathologiefriesland.nl of bellen met  058 2939393. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een expemplaar toe.

 

Het jaarbericht heeft net als vorig jaar een compacte vorm en bevat korte artikelen met meer nieuwswaarde over zaken die in 2018 speelden. Er is minder gedetailleerde informatie opgenomen. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de meest recente jaarverslagen die ook op deze site te vinden zijn.

 

Het jaarbericht 2018 vindt u onder het kopje "Publicaties" op deze site. Klik hier om het jaarbericht te openen.

Han Morshuis nieuwe bestuurder van Pathologie Friesland

Publicatiedatum 1 mei 2019

 

De heer Han Morshuis is per 1 mei benoemd tot nieuwe bestuurder van Pathologie Friesland. De Raad van Toezicht heeft in Han de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van Pathologie Friesland verder te vervolgen en vorm te geven. Han heeft in de afgelopen jaren diverse functies in de zorg vervuld.

 

Han Morshuis volgt Eric Weernink op die onlangs afscheid heeft genomen als bestuurder van Pathologie Friesland na een dienstverband van bijna 7 jaar. 

 

Diagnostiek patiënten Noord-Nederland verbeterd door samenwerking pathologie

Publicatiedatum 18 februari 2019

 

UMCG, Martini Ziekenhuis, Treant Zorggroep en Pathologie Friesland hebben de coöperatie Pathologie Netwerk Noord-Nederland (PNNN) opgericht. Door de gespecialiseerde expertise op het gebied van klinische pathologie te bundelen, kunnen patiënten in Noord-Nederland rekenen op een snelle diagnose van hoge kwaliteit. De vier partijen willen verder gezamenlijk investeren in digitalisering van pathologie.

 

Een exacte diagnose is voor een patiënt van groot belang, omdat behandeling van een ziekte daar voor een groot deel op is gebaseerd. Klinische pathologie is het medisch specialisme dat diagnostiek verzorgt met name op het gebied van oncologie, chronische ziekten en transplantatiegeneeskunde, door weefsel en cellen te onderzoeken.

 

De belangrijkste innovatie op dit moment is de ontwikkeling van digitale pathologie. Daarmee kunnen de organisaties of afdelingen van ziekenhuizen de digitale diagnostische beelden van onderzoeksmateriaal uitwisselen via een beveiligd systeem. Zo kunnen de pathologen en andere direct betrokkenen elkaar snel consulteren en gebruik maken van elkaars expertise en specialisme. Samen zorgen zij voor de beste diagnose voor de patiënt. Zo leidt digitale pathologie niet alleen tot betere, maar ook tot snellere diagnostiek; dit omdat de digitale werkprocessen sneller zijn dan de huidige. Patiënten weten daardoor eerder wat hun diagnose is en er kan sneller een behandeling worden ingezet.

 

Kengetallen:

De leden van coöperatie PNNN verzorgen samen de pathologie-diagnostiek voor de huisartsen en ziekenhuizen in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van de Noordoostpolder.

Zij verrichten samen meer dan 200.000 onderzoeken per jaar, waaronder ook de verschillende bevolkingsonderzoeken.

 

Er werken gezamenlijk circa 275 medewerkers waarvan 45 specialisten (klinisch pathologen en klinisch moleculair biologen in de pathologie).

 

v.l.n.r. Aartsen UMCG, Beers Treant, Feenstra MZH, Weernink, Pathologie Friesland