"Ik heb een
bultje dat jeukt..."
"Ik voel een knobbeltje
in mijn borst..."
"Ik hoestte al
de hele tijd..."
"Ik heb een moedervlek
die groter wordt..."

Nieuw laboratorium managementsysteem (LMS) voor Pathologie Friesland.

Publicatiedatum: 27 oktober 2021

 

Pathologie Friesland heeft de keuze gemaakt om over te stappen op een nieuw LMS. Gekozen is voor LMS 5 van Deutsche Telekom Healthcare Solutions (DTHS). 

 

De pathologiediagnostiek wordt complexer en de subspecialisatie neemt steeds meer toe. Het LMS is volledig geïntegreerd en ondersteunt deze belangrijke aspecten van de werkprocessen van de pathologie. Op dit moment wordt dit systeem ingezet bij ongeveer 70% van de pathologie organisaties in Nederland.

 

Het nieuwe LMS biedt, in tegenstelling tot ons huidige systeem, de mogelijkheid om digitale beelden te koppelen aan de patiëntgegevens in het LMS. Hierdoor ontstaat een efficiëntie- en kwaliteitsverbetering in het werkproces. Ook biedt LMS 5 de mogelijkheid om digitale ordering te implementeren.

 

De overgang naar een nieuw LMS is een complex traject. Met een gedegen en uitgebreide voorbereiding, en tomeloze inzet van de medewerkers bij Pathologie Friesland, streven we naar een soepele overgang voor u als aanvrager.

 

In het weekend van 30-31 oktober 2021 gaan wij over op het nieuwe LMS 5.

 

Dit betekent dat Pathologie Friesland op donderdag 28 oktober a.s. om 17.00 uur gaat sluiten. Op vrijdag 29 oktober a.s. wordt er een zondagsdienst gedraaid.

 

Telefonisch zijn we wel bereikbaar. Wij kunnen echter op vrijdag alleen het systeem raadplegen en is verzending van uitslagen etc. niet mogelijk.

 

Wij hebben deze tijd nodig om de datamigratie vanuit ons huidige systeem Glims over te zetten naar het nieuwe LMS. Op vrijdag en het aansluitende weekend worden alle functionaliteiten en instellingen op de werkplekken gecontroleerd en ook de koppelingen met de ziekenhuis- en huisartsensystemen.

 

De wijze waarop de uitslagen in de huisartseninformatiesysteem binnenkomen blijft onveranderd. Zoals aangegeven is digitale ordering met LMS 5 mogelijk. Dit is zowel een grote wens vanuit de aanvragers als van Pathologie Friesland. Na de livegang wordt gestart met deze volgende fase. Vanwege de complexiteit wordt dit eerst in de ziekenhuizen opgepakt, aansluitend vindt er uitrol plaats naar de huisartsenpraktijken.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u deze sturen naar: 

LMS@pathologiefriesland.nl

 

Wetenschappelijke publicaties met bijdrage van Robby E. Kibbelaar

Publicatiedatum: 16 september 2021

 

Al eerder verscheen er in het NVVP magazine (nr 1-2021) een artikel over de Dutch National Tissue Portal. Inmiddels is er ook een peer reviewed paper verschenen waarvan klinisch patholoog Robby E. Kibbelaar medeauteur is. Klik hier om naar het volledige document te gaan.

 

Daarnaast verscheen er onlangs een wetenschappelijke publicatie op Transfusion waar klinisch patholoog Robby E. Kibbelaar tevens medeauteur van is. Het gaat om de paper Patterns of transfusion burden in MDS. Klik hier om naar het volledige document te gaan.

Jaarbericht 2020

Publicatiedatum 11 juni 2021

 

Het jaarbericht 2020 van Pathologie Friesland is klaar en beschikbaar. Belangrijke onderwerpen in 2020 waren onder andere de implementatie van digitale pathologie, de voorbereiding op een nieuw LMS systeem en concrete stappen maken in verdere samenwerkingen in de regio.

 

Het jaarbericht wordt standaard aan ziekenhuizen, huisartsen en andere externe partijen verstuurd. Mocht u niet een jaarbericht hebben ontvangen, maar wel graag één willen ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen. Hiervoor kunt u mailen naar pathologie@pathologiefriesland.nl of bellen met  058 2939393. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een expemplaar toe. 

 

Het jaarbericht 2020 vindt u onder het kopje "Publicaties" op deze site. Klik hier om het jaarbericht te openen.

Wetenschappelijke publicatie met bijdrage Jacqueline van der Meij

Publicatiedatum 3 november 2020

 

Onlangs is er op de website https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com  (onderdeel van de American Cancer Society) een wetenschappelijke publicatie geplaatst waarvan klinisch patholoog Jacqueline van der Meij medeauteur is. Het gaat om de publicatie: ‘Formalin Fixation for Optimal Concordance of Programmed Death-Ligand 1 Immunostaining Between Cytologic and Histologic Specimens From Patients With Non–small Cell Lung Cancer. Klik hier om naar de volledige publicatie te gaan

Uitzending RTL-Z How it’s done met Pathologie Friesland

Publicatiedatum 28 september 2020

 

Pathologie is een mooi en belangrijk vak in de gezondheidszorg en dat willen we graag aan iedereen laten zien. Om mensen in de gelegenheid te stellen mee te kijken met het werk van een klinisch patholoog zijn er afgelopen zomer TV opnames geweest bij Pathologie Friesland  voor het tv programma ‘How it’s done’ van RTL-Z. How it’s done is een informatief programma waarin een kijkje wordt genomen in de keuken van midden- en kleinbedrijven. Een mooie gelegenheid om het vak pathologie onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.

 

Er zijn opnames gemaakt van het proces vanaf het moment dat het patiëntenmateriaal in ontvangst wordt genomen tot het stellen van de diagnose. Daarnaast is klinisch patholoog Roy Jurhill aan het woord om toelichting te geven over de werkzaamheden van een patholoog, maar ook over de ontwikkelingen die zich in het vakgebied pathologie voordoen. Zo wordt er kort uitleg gegeven over digitale pathologie en de samenwerking met andere pathologie laboratoria in Noord Nederland.

 

De aflevering met het item van Pathologie Friesland wordt uitgezonden op zaterdag 3 oktober 2020 om 16:30 uur op RTL-Z. Op  maandag 5 oktober om 10:30 uur en donderdag 8 oktober om 16:30 uur worden de herhalingen uitgezonden.

Maatregelen coronavirus - update 6 juli 2020

Publicatiedatum 6 juli 2020

 

Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van patiëntenzorg kan worden geborgd, zijn er vanuit Pathologie Friesland een aantal maatregelen getroffen omtrent de uitbraak van het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Het doel is hierbij om zowel de risico's voor onze medewerkers, als ook de medewerkers en patiënten in de ziekenhuizen te beperken. Samen hebben we een grote verantwoordelijkheid om de besmettingsrisico's te beperken.

 

  • MDO/PA-besprekingen worden verricht via videoconferencing en op locatie.
  • Voorafgaand aan obducties waarbij klinisch aan infectieuze longziekte wordt gedacht of als er verdenking is van Covid-19 dient overleg met de patholoog plaats te vinden.
  • Het meekijken van clinici en coassistenten bij obducties is in overleg met de patholoog mogelijk.
  • Beperkt bezoek door externen aan onze organisatie (rondleidingen, scholingen, etc.).De bovenstaande maatregelen gelden tot nader order.
  • Daarnaast blijven onze medewerkers die assisteren op locatie bij vriescoupes, obducties, ROSE en MOHS de door het ziekenhuis gestelde hygiënevoorschriften volgen.