"Ik voel een knobbeltje
in mijn borst..."
"Ik hoestte al
de hele tijd..."
"Ik heb een moedervlek
die groter wordt..."
"Ik heb een
bultje dat jeukt..."

Nieuw laboratorium managementsysteem (LMS) voor Pathologie Friesland.

Publicatiedatum: 27 oktober 2021

 

Pathologie Friesland heeft de keuze gemaakt om over te stappen op een nieuw LMS. Gekozen is voor LMS 5 van Deutsche Telekom Healthcare Solutions (DTHS). 

 

De pathologiediagnostiek wordt complexer en de subspecialisatie neemt steeds meer toe. Het LMS is volledig geïntegreerd en ondersteunt deze belangrijke aspecten van de werkprocessen van de pathologie. Op dit moment wordt dit systeem ingezet bij ongeveer 70% van de pathologie organisaties in Nederland.

 

Het nieuwe LMS biedt, in tegenstelling tot ons huidige systeem, de mogelijkheid om digitale beelden te koppelen aan de patiëntgegevens in het LMS. Hierdoor ontstaat een efficiëntie- en kwaliteitsverbetering in het werkproces. Ook biedt LMS 5 de mogelijkheid om digitale ordering te implementeren.

 

De overgang naar een nieuw LMS is een complex traject. Met een gedegen en uitgebreide voorbereiding, en tomeloze inzet van de medewerkers bij Pathologie Friesland, streven we naar een soepele overgang voor u als aanvrager.

 

In het weekend van 30-31 oktober 2021 gaan wij over op het nieuwe LMS 5.

 

Dit betekent dat Pathologie Friesland op donderdag 28 oktober a.s. om 17.00 uur gaat sluiten. Op vrijdag 29 oktober a.s. wordt er een zondagsdienst gedraaid.

 

Telefonisch zijn we wel bereikbaar. Wij kunnen echter op vrijdag alleen het systeem raadplegen en is verzending van uitslagen etc. niet mogelijk.

 

Wij hebben deze tijd nodig om de datamigratie vanuit ons huidige systeem Glims over te zetten naar het nieuwe LMS. Op vrijdag en het aansluitende weekend worden alle functionaliteiten en instellingen op de werkplekken gecontroleerd en ook de koppelingen met de ziekenhuis- en huisartsensystemen.

 

De wijze waarop de uitslagen in de huisartseninformatiesysteem binnenkomen blijft onveranderd. Zoals aangegeven is digitale ordering met LMS 5 mogelijk. Dit is zowel een grote wens vanuit de aanvragers als van Pathologie Friesland. Na de livegang wordt gestart met deze volgende fase. Vanwege de complexiteit wordt dit eerst in de ziekenhuizen opgepakt, aansluitend vindt er uitrol plaats naar de huisartsenpraktijken.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u deze sturen naar: 

LMS@pathologiefriesland.nl

 

Wetenschappelijke publicaties met bijdrage van Robby E. Kibbelaar

Publicatiedatum: 16 september 2021

 

Al eerder verscheen er in het NVVP magazine (nr 1-2021) een artikel over de Dutch National Tissue Portal. Inmiddels is er ook een peer reviewed paper verschenen waarvan klinisch patholoog Robby E. Kibbelaar medeauteur is. Klik hier om naar het volledige document te gaan.

 

Daarnaast verscheen er onlangs een wetenschappelijke publicatie op Transfusion waar klinisch patholoog Robby E. Kibbelaar tevens medeauteur van is. Het gaat om de paper Patterns of transfusion burden in MDS. Klik hier om naar het volledige document te gaan.

Jaarbericht 2020

Publicatiedatum 11 juni 2021

 

Het jaarbericht 2020 van Pathologie Friesland is klaar en beschikbaar. Belangrijke onderwerpen in 2020 waren onder andere de implementatie van digitale pathologie, de voorbereiding op een nieuw LMS systeem en concrete stappen maken in verdere samenwerkingen in de regio.

 

Het jaarbericht wordt standaard aan ziekenhuizen, huisartsen en andere externe partijen verstuurd. Mocht u niet een jaarbericht hebben ontvangen, maar wel graag één willen ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen. Hiervoor kunt u mailen naar pathologie@pathologiefriesland.nl of bellen met  058 2939393. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een expemplaar toe. 

 

Het jaarbericht 2020 vindt u onder het kopje "Publicaties" op deze site. Klik hier om het jaarbericht te openen.