Frontoffice en ontvangst

Ingezonden materiaal wordt bij ontvangst ingevoerd in een geautomatiseerd computersysteem en voorzien van een uniek nummer.

 

De patiëntgegevens worden door middel van elektronische koppelingen met de aangesloten ziekenhuizen opgehaald.

 

Naast de administratieve verwerking van de inzendingen is de frontoffice verantwoordelijk voor de voorbereiding van klinische besprekingen, het doorsturen van patiëntenmateriaal naar andere pathologielaboratoria, medische correspondentie en het verzamelen van patiëntenmateriaal t.b.v. klinische besprekingen en onderwijs.

 

De frontoffice medewerkers hebben behalve contact met de vakgroep en teams binnen het laboratorium ook contact met de aanvragend (huis)artsen, arts-assistentes, poli-assistentes etc.