Medische administratie en ontvangst

Ingezonden materiaal wordt door ons bij ontvangst ingevoerd in een geautomatiseerd computersysteem. Al het materiaal voorzien we van een uniek nummer. De patiëntgegevens worden via een elektronische koppeling met de aangesloten ziekenhuizen opgehaald.

Naast de administratieve verwerking van de inzendingen is onze medische administratie verantwoordelijk voor de voorbereiding van klinische besprekingen, het doorsturen van patiëntmateriaal naar andere pathologielaboratoria, medische correspondentie en het verzamelen van patiëntmateriaal voor klinische besprekingen. Ook hebben ze contact met de aanvragend (huis)artsen, arts- en poli-assistentes.

Lees meer