Wat is een obductie?

Obductie is onderzoek op een overleden persoon om de doodsoorzaak vast te stellen en om ziekteprocessen te onderzoeken. Het onderzoek wordt ook wel sectie, lijkopening, lijkschouw of autopsie genoemd. Het wordt uitgevoerd door een patholoog, dat is een arts die gespecialiseerd is in deze vorm van onderzoek. Bij obductie is sprake van zowel een uitwendig als inwendig onderzoek. De patholoog zal eerst een uitgebreid uitwendig onderzoek doen alvorens het inwendige onderzoek start. Het inwendige onderzoek is een vrij uitgebreid onderzoek, waarbij vrijwel alle organen van de overledenen onderzocht worden. Ook is het mogelijk dat een onderzoek van de hersenen deel uitmaakt van de oductie. Een obductie is te vergelijken met een operatie en zal altijd zo worden uitgevoerd dat er achteraf vrijwel niets meer van te zien is.

Het onderzoek wordt uiteraard op een respectvolle wijze verricht.

Waarom wordt een obductie uitgevoerd?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een obductie wordt uitgevoerd. Hieronder een opsomming van de meest voorkomende redenen:

 

Een onderzoek naar de oorzaak van het overlijden

Het is niet altijd duidelijk waaraan iemand precies is overleden. De obductie is het hulpmiddel bij uitstek om goed te onderzoeken wat in de laatste levensfase met een patiënt is gebeurd; hoe het ziekteproces en de daaropvolgende dood precies verlopen zijn.

 

Een onderzoek naar de resultaten van een medische behandeling

De informatie die een obductie oplevert helpt de artsen om kritisch naar de door hen vastgestelde behandeling te kijken. Dat zal niet meer van betekenis zijn voor de patiënt zelf, maar wel voor volgende patiënten. De ervaring heeft geleerd dat ook bij patiënten waar het allemaal duidelijk leek, zich nog zaken kunnen voordoen die niemand had verwacht.

 

Obductie is tevens van belang voor de wetenschap

Van veel ziekten is een groot deel van de kennis ontleend aan studies van obductiemateriaal.

 

Een onderzoek naar de erfelijkheid van een ziekte

In het geval van een erfelijke ziekte kunnen bijvoorbeeld ouders van een overleden kind de informatie laten meespelen bij het krijgen van meer kinderen.

 

Een onderzoek naar de besmettelijkheid van een ziekte

Bij een besmettelijke ziekte moet actie worden ondernomen om eventueel besmette personen op te sporen en te onderzoeken.

 

Duidelijkheid voor nabestaanden

Wanneer nabestaanden niet precies weten waaraan hun geliefde is overleden kan dit een negatieve invloed hebben op het rouwproces. Dit omdat men met vragen blijft zitten. Obductie is dan de methode om een antwoord te geven op alle vragen.

 

 

Voor meer informatie over obducties zijn er de volgende informatiefolders:

Folder voor nabestaanden  

Folder voor aanvragend artsen