Wat is een obductie?

Obductie is onderzoek op een overleden persoon om de doodsoorzaak vast te stellen en om ziekteprocessen te onderzoeken. Het onderzoek wordt ook wel sectie, lijkopening, lijkschouw of autopsie genoemd. 

Een patholoog voert dit onderzoek uit. Een patholoog is een arts die gespecialiseerd is in deze vorm van onderzoek. Bij een obductie is sprake van zowel een uitwendig als inwendig onderzoek. De patholoog zal eerst een uitgebreid uitwendig onderzoek doen voordat het inwendige onderzoek start. Het inwendige onderzoek is een vrij uitgebreid onderzoek, waarbij vrijwel alle organen van de overledene onderzocht worden. Ook kan onderzoek van de hersenen onderdeel zijn van de obductie. Een obductie is vergelijkbaar met een operatie en zal altijd zo worden uitgevoerd dat er achteraf vrijwel niets meer van te zien is.

Vanzelfsprekend wordt het onderzoek op een respectvolle wijze verricht.

Waarom wordt een obductie uitgevoerd? 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een obductie wordt uitgevoerd. Hieronder een opsomming van de meest voorkomende redenen:

 • Onderzoek naar de oorzaak van het overlijden
  Het is niet altijd duidelijk waaraan iemand precies is overleden. De obductie is het hulpmiddel bij uitstek om goed te onderzoeken wat in de laatste levensfase met een patiënt is gebeurd; hoe het ziekteproces en de daaropvolgende dood precies verlopen zijn.
 • Een onderzoek naar de resultaten van een medische behandeling
  De informatie die een obductie oplevert helpt de artsen om kritisch naar de door hen vastgestelde behandeling te kijken. Dat zal niet meer van betekenis zijn voor de patiënt zelf, maar wel voor volgende patiënten. De ervaring heeft geleerd dat ook bij patiënten waar het allemaal duidelijk leek, zich nog zaken kunnen voordoen die niemand had verwacht.
 • Obductie is van belang voor de wetenschap
  Van veel ziekten is een groot deel van de kennis ontleend aan studies van obductiemateriaal.
 • Onderzoek naar de erfelijkheid van een ziekte
  In het geval van een erfelijke ziekte kunnen bijvoorbeeld ouders van een overleden kind de informatie laten meespelen bij het krijgen van meer kinderen.
 • Onderzoek naar de besmettelijkheid van een ziekte
  Bij een besmettelijke ziekte moet actie worden ondernomen om eventueel besmette personen op te sporen en te onderzoeken.
 • Duidelijkheid voor nabestaanden
  Wanneer nabestaanden niet precies weten waaraan hun geliefde is overleden, kan dit een negatieve invloed hebben op het rouwproces. Obductie kan dan in sommige gevallen meer duidelijkheid geven aan de nabestaanden.

Lees meer