Samenwerken

Pathologie is een levend vak. Wij blijven koploper door ons vermogen om in te spelen op veranderingen in de gezondheidszorg. We weten dat innovaties beter van de grond komen als er ruimte is voor nieuwsgierigheid. Daarom investeren wij in nieuwe technieken, scholen we onze medewerkers bij en werken we nauw samen met onze opdrachtgevers en andere deskundigen.

Want we kunnen het niet alleen. Wij geloven in de kracht van synergie. Hierdoor zijn wij een onmisbare schakel in de zorgketen en kunnen we onze pathologie diagnostiek van excellent niveau blijvend verbeteren.

“Met elkaar vieren dat we met z’n allen voor de patiënt staan”

Een sponsorloop met samenwerkingspartners, bestuurslid bij PathologieNoord, secretaris van de vakgroep én MT-lid bij Pathologie Friesland. Astrid Klooster gelooft in de meerwaarde van samenwerking en zet zich daar als klinisch patholoog actief voor in.

“Je zou kunnen zeggen dat ik een netwerkpatholoog ben. Om de beste behandelingen voor patiënten in Friesland mogelijk te maken, hebben wij verschillende samenwerkingsverbanden in het zorgnetwerk. Ik zet me daar graag voor in naast mijn werk als patholoog. In formele werkgroepen bijvoorbeeld, maar ook op andere manieren zoals met de sponsorloop van het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF). Door me op verschillende manieren in te zetten, zie ik veel van de zorgwereld om ons heen.”

Het ONF is een belangrijk samenwerkingsverband van alle Friese ziekenhuizen, het Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF) en Pathologie Friesland. Het netwerk richt zich op de kwaliteit en toegankelijkheid van kankerzorg in Friesland. Met onder andere tumorwerkgroepen en multidisciplinaire overleggen draagt zij bij aan het leveren van de juiste zorg op het juiste moment voor patiënten.


Astrid: “Het ONF organiseerde dit jaar de tweede ‘ONF Zorg voor kanker Sponsorloop’.
Een estafetteloop door Friesland waar we met een team van mensen uit de zorg hebben meegedaan. Het is mooi om elkaar dan op een andere manier over het vak te spreken en met elkaar te vieren dat we allemaal voor de patiënt staan. Dat ieder een rol en bijdrage heeft in de keten.”

Ook als organisatie hecht Pathologie Friesland veel waarde aan samenwerking. “In Friesland zie ik een grote gedrevenheid om de zorg toegankelijk te houden voor inwoners en dat geeft wel een dynamiek richting meer samenwerking. Als onderdeel van PathologieNoord werken we steeds meer samen met pathologieafdelingen in Noord-Nederland. Dit doen we samen met het UMCG, Martini Ziekenhuis en Treant Zorggroep. Door gespecialiseerde expertise op het gebied van klinische pathologie te bundelen, kunnen we snelle diagnoses van hoge kwaliteit voor patiënten in het noorden beter waarborgen.

Pathologie Friesland is geen onderdeel van een ziekenhuis, maar als pathologen komen wij daar wel veel en werken we nauw samen met de specialisten in de ziekenhuizen. Bijvoorbeeld voor multidisciplinaire overleggen waarin we de casussen van verschillende patiënten bespreken met de artsen. Vanuit de ziekenhuizen wordt er één keer in de twee jaar een compagnonscursus voor huisartsen en specialisten georganiseerd. Daar zijn wij ook altijd vertegenwoordigd. Juist om ook zichtbaar te zijn voor deze groepen.

We hebben een bijzonder vak en toch bestaat er vaak onduidelijkheid over ons werk. Voor andere zorgverleners is onze bijdrage en rol in het zorgproces niet altijd bekend. Het uitleggen van wat we doen blijft daarom belangrijk.”