Doorlooptijden diagnostiek

Pathologie Friesland vindt service gerichtheid, goede diagnostiek en korte doorlooptijden belangrijk. Deze hebben dan ook onze continue aandacht. Wat bieden wij en wat kunt u van ons verwachten met betrekking tot de doorlooptijden van onze diagnostiek?

 

Ons werkproces is geoptimaliseerd door verschillende diagnostiek trajecten af te bakenen en te borgen.

Via deze link: Overzicht doorlooptijden vindt u het overzicht met de streefnormen van de doorlooptijden van de huidige diagnostiek trajecten en de sturing hierop.

 

Het heeft geen zin om op het aanvraagformulier extra toevoegingen te plaatsen met CITO of SPOED e.d. Mocht u een specifieke urgentie hebben belt u dan gerust met onze administratie (058 2939393) of mail naar pathologie@pathologiefriesland.nl.

 

Indien onderzoeken structureel vertraagd zijn, waarbij de patiëntenzorg in gevaar komt, worden de betreffende vakgroepen, afdelingen en (indien van toepassing) huisartsen hierover geïnformeerd. Wanneer een incidentele casus is vertraagd, waarbij de zorg voor deze patiënt in gevaar komt, zal de patholoog contact (laten) opnemen met de betreffende aanvrager.