Doorlooptijden diagnostiek

Pathologie Friesland vindt service gerichtheid, goede diagnostiek en korte doorlooptijden belangrijk. Deze hebben dan ook onze continue aandacht. Wat bieden wij en wat kunt u van ons verwachten met betrekking tot de doorlooptijden van onze diagnostiek?

 

Ons werkproces is geoptimaliseerd door verschillende diagnostiek trajecten af te bakenen en te borgen. In onderstaand schema vindt u de streefnormen van de doorlooptijden van de huidige diagnostiek trajecten en de sturing hierop.

  

Protocol of Procedure

Soort aanvraag

Doorlooptijd*1

K-RAS/EGFR/BRAF

Verwerking aanvraag en verslag retour binnen 24 uur na ontvangst

Mamma biopt

3 werkdagen (anders telefonisch contact)

Mamma excisie

5 werkdagen incl. ER/PR en 7 dagen incl. Her2neu (tenzij FISH bepaling)

OCL

1 uur na ontvangst doorgebeld

SDL maandag

Dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uitslag cyto + histo (telefonisch)

SDL dinsdag of woensdag

Woensdag of donderdag voor 17:00 in Epic beschikbaar 

SPOED (biopten)

(voorlopige) uitslag telefonisch de volgende dag voor 10 uur

 

Streefnormen

Soort aanvraag

Doorlooptijd*1

Beenmerg

 

90% binnen 10 werkdagen (meestal eerder, mede afhankelijk van beenmergcytologie uitslagen)

BVO-darmkanker

95% binnen 5 werkdagen

Cervixcytologie MI

90% binnen 10 werkdagen

Histologie overig

90% binnen 5 werkdagen

Histologie groot

90% binnen 7 werkdagen

Lymfoom

 

90% binnen 10 werkdagen (definitieve classificatie; vaststellen maligne lymfoom meestal binnen 3 dagen mogelijk- telefonisch overleg)

Obducties

90% binnen 21 werkdagen

Sneldiagnostiek (SHA/rode mapjes)

90% binnen 3 werkdagen (uitgezonderd lymfoom diagnostiek; zie hierboven)

Speciële cytologie

90% binnen 3 werkdagen

 

Zorgpad ontwikkeling ziekenhuizen

Zorgpad

Doorlooptijd*1

Melanoom

7 werkdagen

 

*1 Definitie doorlooptijd: Aantal dagen van in behandeling nemen onderzoeksmateriaal tot dag van eerste autorisatie.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.