Vriescoupe aanvragen

Voor aanvraag vriescoupes kan bijgaand formulier worden ingevuld en per mail worden verzonden naar pathologie@pathologiefriesland.nl

 

Aanvraagformulier vriescoupe

 

Op basis van de aanvraag ontvangt u een definitieve bevestiging van het secretariaat Pathologie Friesland.

 

Aanvragen van vriescoupes voor de volgende dag graag voor 15:30 uur doorgeven.

Vriescoupes moeten zoveel mogelijk tussen 8:00 en 10:00 uur worden gepland. Als dit niet mogelijk is, dient de handelwijze in overleg met de desbetreffende patholoog te worden besproken. Mogelijk zal het uitgenomen lichaamsmateriaal dan per taxi bij de receptie van Pathologie Friesland moeten worden bezorgd.

 

Buiten openingstijden onverwachte vriescoupes afspreken kan alleen na overleg met de dienstdoende patholoog, te bereiken via de diensttelefoon 06-20235479.

  • Meld de naam en geboortedatum van de patiënt, de klinische gegevens, aard van het materiaal, de vraagstelling van het onderzoek, aanvragend arts en ziekenhuis (locatie).
  • Maak afspraken omtrent de datum en de tijd van het vriescoupe onderzoek. Op het afgesproken tijdstip zijn dan een patholoog en een analist in de vriescouperuimte bij de operatiekamer aanwezig. De uitslag zal direct bekend zijn.
  • Gaat een aangemelde vriescoupe niet door? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de frontoffice van Pathologie Friesland te bereiken via pathologie@pathologiefriesland.nl .