Obductieaanvraag

Pathologie Friesland verricht obducties voor de vijf Friese ziekenhuizen, maar ook voor specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen.

 

Hoe obducties aan te vragen:

De obductie wordt schriftelijk aangemeld door het ingevulde aanvraagformulier voor obducties te mailen naar: pathologie@pathologiefriesland.nl. Overleg is altijd mogelijk, via 058-2939393 en buiten kantooruren met de dienstdoende patholoog via de diensttelefoon 06-20235479

Het aanvraagformulier wordt ingevuld, waarbij het volgende moet worden aangegeven:

  • dat toestemming voor obductie is verkregen van de nabestaanden,
  • of al dan niet toestemming bestaat voor schedelsectie, en
  • of sprake is van een natuurlijke dood.

Het aanvraag formulier moet voorzien zijn van een handtekening van de aanvrager ten teken dat aan bovenstaande is voldaan.

Het originele aanvraagformulier blijft bij het lichaam.

 

Het  aanvraagformulier voor obducties vindt u hier

 

Meer informatie over het aanvragen van obducties vind u hier in de voorlichtingsfolder over het aanvragen van obducties.