“Het patiëntencontact tijdens puncties is echt een toevoeging aan mijn werk”

Bernice Timmers – Cytologisch analist

Bernice Timmers brengt een groot deel van haar dag achter de microscoop door. Als cytologisch analist bekijkt en beoordeelt zij celmateriaal uit bijvoorbeeld puncties, uitstrijkjes of urine op afwijkende cellen of ontstekingen.

Als analist cytologie doe je zelfstandig onderzoek naar afwijkingen van lichaamscellen. Bernice: “Er bestaat vaak al een verdenking, want er is niet zomaar celweefsel afgenomen. Onze afdeling moet beoordelen of uitsluiten of het kwaadaardig is en zo ja, om welk type het gaat. Dit doen we samen met de afdeling Immunologie die de cellen van kleuringen voorziet om het celtype te bepalen.”

De afdeling Cytologie beoordeelt zelf en formuleert conclusies. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de afdeling Histologie. Daar gebeurt al het voorbereidende werk voor de patholoog.

Afwijkingen worden altijd met de patholoog besproken. “Ook wanneer we twijfels hebben over wat we zien, leggen we dit aan de patholoog voor. Die is altijd eindverantwoordelijk.

Zien we geen afwijkingen, dan doen we de beoordeling voor een groot deel zelf. De taak van onze afdeling is om een duidelijke uitslag te geven waar de arts vervolgens mee verder kan.”


Patiëntcontact
Cytologisch analisten assisteren daarnaast bij puncties in de ziekenhuizen. De specialist van het ziekenhuis voert de punctie uit en de analist onderzoekt het verkregen materiaal ter plaatse om te kijken of het van voldoende kwaliteit is voor pathologie onderzoek. Bernice: “Het grootste deel van onze tijd zijn wij op celniveau bezig, maar bij de werkzaamheden in het ziekenhuis heb je echt patiëntcontact. Die afwisseling is echt een toevoeging aan ons werk.”

“Zelf heb ik de laboratoriumopleiding gevolgd met daarna de opleiding cytologie als specialisatie. Ook vanuit Pathologie Friesland worden we gestimuleerd om extra cursussen te volgen. Laboratoriumopleidingen worden tegenwoordig heel breed ingestoken, specialisaties zijn er niet meer. Daarom delen we onze expertise met nieuwe collega’s en stagiaires. Zo leidt je elkaar op.

Het komt echt op de praktijk aan om thuis te raken in ons vak. Voordat je goed kan meedraaien op de cytologie ben je zo vier jaar verder. Elk preparaat is anders, dus je moet echt van puzzelen houden. We verwachten dus echt wat van medewerkers. Maar ik ben heel dankbaar dat ik op deze manier echt iets kan betekenen voor mensen.”

Lees meer

Debey Pathologie Friesland Interviews 03461

“Wij doen het voorbereidende werk voor de patholoog”