Jaarbericht 2021

Het jaarbericht 2021 van Pathologie Friesland is verstuurd naar onze aanvragers en is ook digitaal beschikbaar op onze website. 

In 2021 zijn binnen Pathologie Friesland de nodige stappen gezet om de organisatie en de dienstverlening verder te professionaliseren en te versterken.
In dit compacte jaarbericht laten we op hoofdlijnen zien wat we in 2021 gedaan en bereikt hebben.

Het jaarbericht wordt standaard naar de ziekenhuizen en huisartsen in de regio en een aantal externe partijen verstuurd. Mocht u niet een jaarbericht hebben ontvangen via de mail of de post, maar wilt u deze in de toekomst wel graag automatisch ontvangen dan kunt u dit bij ons opgeven. Hiervoor kunt u mailen naar pathologie@pathologiefriesland.nl of bellen met  058 2939393. 

Het jaarbericht is ook terug te vinden op onze website onder het kopje “Publicaties” . Klik hier om het jaarbericht te openen.

Gerelateerd