Bestuursstructuur

Kenmerkend voor onze organisatiestructuur is dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn gelegd. Binnen Pathologie Friesland denkt en werkt iedereen mee vanuit zijn of haar eigen deskundigheid.

 

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur, die tevens de dagelijkse leiding in handen heeft. De Raad van Bestuur bestaat uit 1 persoon, namelijk de heer G.R. (Gijsbert) Zijlstra.

 

De Raad van Toezicht is een onafhankelijke raad en bestaat uit 3 personen die de organisatie op hoofdlijnen bewaken:

- drs. P. (Peter) Hofman, voorzitter

- drs. Klaas T. Visser, lid 

- dr. R. (Ralf) Westerhuis, lid

 

De Vakgroep Pathologen is verantwoordelijk voor de inhoud van de verschillende vakgebieden. Daarnaast heeft zij taken als relatiebeheer, beleid- en organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling.

 

De Ondersteunende diensten. De onderdelen ICT, Financiën en Facilitair delen we met Certe. De diensten P&O en algemeen beleid/kwaliteit werken uitsluitend voor Pathologie Friesland.

 

De manager laboratorium en de manager frontoffice en ondersteuning zijn verantwoordelijk voor de diensten en kosten van hun organisatieonderdelen en leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De teamleiders cytologie, histologie en speciële technieken leggen verantwoording af aan de manager laboratorium.