Missie en visie

Missie
De missie van Pathologie Friesland is het realiseren van een optimale medische behandeling van patiënten door het ondersteunen van aanvragende artsen (huisartsen/medisch specialisten) bij het stellen van een adequate diagnose middels pathologie onderzoek.

Visie
Pathologie Friesland is de organisatie voor klinische pathologie diagnostiek in Friesland. Door jarenlange ervaring in het vakgebied wordt beschikt over een solide basis in het stellen van de diagnose.

Onze ambitie is om de pathologie diagnostiek op topspecialistisch niveau blijvend inhoud te geven. Wij werken voor ziekenhuizen (medisch specialisten), huisartsen, verpleeghuisartsen en privéklinieken in de regio Friesland en omstreken. Wij zien de bovenstaande partijen als partners in de zorg en willen een onmisbare schakel in de zorgketen zijn. In samenwerking met de zorgpartners geven wij invulling aan onze dienstverlening. Dit doen wij door te luisteren naar de wensen van onze klanten, door het inzetten van moderne technieken, door het verspreiden van onze kennis van het vakgebied en het adequaat opleiden van onze medewerkers. Tevens zoeken wij gerichte samenwerking met andere pathologie laboratoria waar dit bijdraagt aan het realiseren van betere pathologie diagnostiek t.b.v. onze zorgpartners.

Kernwaarden
De kernwaarden van Pathologie Friesland zijn vertrouwen, verbinden en vernieuwen. Onze kernwaarden vormen het fundament van de organisatie.

Vertrouwen

Wij bieden professionele, inzichtelijke diagnostiek en een bijbehorend (behandel)advies. We communiceren open en transparant over onze organisatie en werkwijze. Onze medewerkers halen dagelijks het beste uit zichzelf. Ze geloven in hun eigen kunnen, vertrouwen op elkaars deskundigheid en geven elkaar de ruimte de goede dingen te doen. Door kritisch te zijn, blijven we scherp. We blijven hierover in gesprek met elkaar en met onze klanten.

Verbinden

Pathologie Friesland levert een bijdrage aan de volksgezondheid. We zijn een onmisbare rader in dit grotere geheel. Maar we kunnen het niet alleen. Daarom werken we samen, zowel intern als met partners, stakeholders en klanten. De kwaliteit van onze bijdrage is afhankelijk van de kwaliteit van de interactie/samenwerking tussen alle raderen.

Vernieuwen

Pathologie Friesland is een flexibele en innovatieve organisatie. We spelen proactief in op veranderingen en behoeften in de wereld van de gezondheidszorg. We zijn altijd op zoek naar innovatieve en inventieve oplossingen. Digitalisering en de inzet van ICT zijn hier concrete voorbeelden van.

Lees ook