Bestuur

Kenmerkend voor onze organisatiestructuur is dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn gelegd. Binnen Pathologie Friesland denkt en werkt iedereen mee vanuit zijn of haar eigen deskundigheid.

De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid ligt in handen van de Raad van Bestuur (RvB). Bij Pathologie Friesland bestaat de RvB uit één persoon: de heer G.R. (Gijsbert) Zijlstra.

De Raad van Toezicht is een onafhankelijke raad en bestaat uit drie personen die de organisatie op hoofdlijnen bewaken:

– drs. P. (Peter) Hofman, voorzitter

– drs. K. T. (Klaas) Visser, lid 

– dr. R. (Ralf) Westerhuis, lid

De Vakgroep Pathologen is verantwoordelijk voor de inhoud van de verschillende vakgebieden. Daarnaast heeft de vakgroep taken als relatiebeheer, beleids- en organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling.

Lees ook