Wetenschappelijke publicaties met bijdrage van Robby E. Kibbelaar

Publicatiedatum: 16 september 2021

 

Al eerder verscheen er in het NVVP magazine (nr 1-2021) een artikel over de Dutch National Tissue Portal. Inmiddels is er ook een peer reviewed paper verschenen waarvan klinisch patholoog Robby E. Kibbelaar medeauteur is. Klik hier om naar het volledige document te gaan.

 

Daarnaast verscheen er onlangs een wetenschappelijke publicatie op Transfusion waar klinisch patholoog Robby E. Kibbelaar tevens medeauteur van is. Het gaat om de paper Patterns of transfusion burden in MDS. Klik hier om naar het volledige document te gaan.

Jaarbericht 2020

Publicatiedatum 11 juni 2021

 

Het jaarbericht 2020 van Pathologie Friesland is klaar en beschikbaar. Belangrijke onderwerpen in 2020 waren onder andere de implementatie van digitale pathologie, de voorbereiding op een nieuw LMS systeem en concrete stappen maken in verdere samenwerkingen in de regio.

 

Het jaarbericht wordt standaard aan ziekenhuizen, huisartsen en andere externe partijen verstuurd. Mocht u niet een jaarbericht hebben ontvangen, maar wel graag één willen ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen. Hiervoor kunt u mailen naar pathologie@pathologiefriesland.nl of bellen met  058 2939393. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een expemplaar toe. 

 

Het jaarbericht 2020 vindt u onder het kopje "Publicaties" op deze site. Klik hier om het jaarbericht te openen.

Wetenschappelijke publicatie met bijdrage Jacqueline van der Meij

Publicatiedatum 3 november 2020

 

Onlangs is er op de website https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com  (onderdeel van de American Cancer Society) een wetenschappelijke publicatie geplaatst waarvan klinisch patholoog Jacqueline van der Meij medeauteur is. Het gaat om de publicatie: ‘Formalin Fixation for Optimal Concordance of Programmed Death-Ligand 1 Immunostaining Between Cytologic and Histologic Specimens From Patients With Non–small Cell Lung Cancer. Klik hier om naar de volledige publicatie te gaan

Uitzending RTL-Z How it’s done met Pathologie Friesland

Publicatiedatum 28 september 2020

 

Pathologie is een mooi en belangrijk vak in de gezondheidszorg en dat willen we graag aan iedereen laten zien. Om mensen in de gelegenheid te stellen mee te kijken met het werk van een klinisch patholoog zijn er afgelopen zomer TV opnames geweest bij Pathologie Friesland  voor het tv programma ‘How it’s done’ van RTL-Z. How it’s done is een informatief programma waarin een kijkje wordt genomen in de keuken van midden- en kleinbedrijven. Een mooie gelegenheid om het vak pathologie onder de aandacht te brengen bij een breder publiek.

 

Er zijn opnames gemaakt van het proces vanaf het moment dat het patiëntenmateriaal in ontvangst wordt genomen tot het stellen van de diagnose. Daarnaast is klinisch patholoog Roy Jurhill aan het woord om toelichting te geven over de werkzaamheden van een patholoog, maar ook over de ontwikkelingen die zich in het vakgebied pathologie voordoen. Zo wordt er kort uitleg gegeven over digitale pathologie en de samenwerking met andere pathologie laboratoria in Noord Nederland.

 

De aflevering met het item van Pathologie Friesland wordt uitgezonden op zaterdag 3 oktober 2020 om 16:30 uur op RTL-Z. Op  maandag 5 oktober om 10:30 uur en donderdag 8 oktober om 16:30 uur worden de herhalingen uitgezonden.

Jaarbericht 2019

Publicatiedatum 16 juli 2020

 

Het jaarbericht 2019 is klaar en beschikbaar. Hij wordt standaard aan ziekenhuizen, huisartsen en andere externe partijen verstuurd. Mocht u niet een jaarbericht hebben ontvangen, maar wel graag één willen ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen. Hiervoor kunt u mailen naar pathologie@pathologiefriesland.nl of bellen met  058 2939393. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een expemplaar toe.

 

Het jaarbericht 2019 vindt u onder het kopje "Publicaties" op deze site. Klik hier om het jaarbericht te openen.

Maatregelen coronavirus - update 6 juli 2020

Publicatiedatum 6 juli 2020

 

Om ervoor te zorgen dat de continuïteit van patiëntenzorg kan worden geborgd, zijn er vanuit Pathologie Friesland een aantal maatregelen getroffen omtrent de uitbraak van het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Het doel is hierbij om zowel de risico's voor onze medewerkers, als ook de medewerkers en patiënten in de ziekenhuizen te beperken. Samen hebben we een grote verantwoordelijkheid om de besmettingsrisico's te beperken.

 

 • MDO/PA-besprekingen worden verricht via videoconferencing en op locatie.
 • Voorafgaand aan obducties waarbij klinisch aan infectieuze longziekte wordt gedacht of als er verdenking is van Covid-19 dient overleg met de patholoog plaats te vinden.
 • Het meekijken van clinici en coassistenten bij obducties is in overleg met de patholoog mogelijk.
 • Beperkt bezoek door externen aan onze organisatie (rondleidingen, scholingen, etc.).De bovenstaande maatregelen gelden tot nader order.
 • Daarnaast blijven onze medewerkers die assisteren op locatie bij vriescoupes, obducties, ROSE en MOHS de door het ziekenhuis gestelde hygiënevoorschriften volgen.

Pathologie Friesland is ISO geaccrediteerd

Publicatiedatum 6 juni 2019

 

Bij de medische laboratoria is het al lange tijd gebruikelijk om een kwaliteitskeurmerk te verwerven. De afgelopen jaren betrof dat het nationale CCKL keurmerk. 

Een paar jaar geleden is in Nederland de transitie ingezet naar het internationale ISO keurmerk. In de afgelopen tijd heeft Pathologie Friesland zich ingezet om dit keurmerk te verwerven. Op 23 mei jl is het harde werken beloond met het toekennen van het ISO 15189 certificaat aan Pathologie Friesland. Begin juni hebben we het officiële document ontvangen van de Raad van accreditatie. Het certificaat heeft een mooie plek gekregen in de hal bij de hoofdingang.

 

Jaarbericht 2018

Publicatiedatum 1 juni 2019

 

Het jaarbericht 2018 is klaar en beschikbaar. Hij wordt standaard aan ziekenhuizen, huisartsen en andere externe partijen verstuurd. Mocht u niet een jaarbericht hebben ontvangen, maar wel graag één willen ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen. Hiervoor kunt u mailen naar pathologie@pathologiefriesland.nl of bellen met  058 2939393. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een expemplaar toe.

 

Het jaarbericht heeft net als vorig jaar een compacte vorm en bevat korte artikelen met meer nieuwswaarde over zaken die in 2018 speelden. Er is minder gedetailleerde informatie opgenomen. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de meest recente jaarverslagen die ook op deze site te vinden zijn.

 

Het jaarbericht 2018 vindt u onder het kopje "Publicaties" op deze site. Klik hier om het jaarbericht te openen.

Han Morshuis nieuwe bestuurder van Pathologie Friesland

Publicatiedatum 1 mei 2019

 

De heer Han Morshuis is per 1 mei benoemd tot nieuwe bestuurder van Pathologie Friesland. De Raad van Toezicht heeft in Han de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van Pathologie Friesland verder te vervolgen en vorm te geven. Han heeft in de afgelopen jaren diverse functies in de zorg vervuld.

 

Han Morshuis volgt Eric Weernink op die onlangs afscheid heeft genomen als bestuurder van Pathologie Friesland na een dienstverband van bijna 7 jaar. 

 

Diagnostiek patiënten Noord-Nederland verbeterd door samenwerking pathologie

Publicatiedatum 18 februari 2019

 

UMCG, Martini Ziekenhuis, Treant Zorggroep en Pathologie Friesland hebben de coöperatie Pathologie Netwerk Noord-Nederland (PNNN) opgericht. Door de gespecialiseerde expertise op het gebied van klinische pathologie te bundelen, kunnen patiënten in Noord-Nederland rekenen op een snelle diagnose van hoge kwaliteit. De vier partijen willen verder gezamenlijk investeren in digitalisering van pathologie.

 

Een exacte diagnose is voor een patiënt van groot belang, omdat behandeling van een ziekte daar voor een groot deel op is gebaseerd. Klinische pathologie is het medisch specialisme dat diagnostiek verzorgt met name op het gebied van oncologie, chronische ziekten en transplantatiegeneeskunde, door weefsel en cellen te onderzoeken.

 

De belangrijkste innovatie op dit moment is de ontwikkeling van digitale pathologie. Daarmee kunnen de organisaties of afdelingen van ziekenhuizen de digitale diagnostische beelden van onderzoeksmateriaal uitwisselen via een beveiligd systeem. Zo kunnen de pathologen en andere direct betrokkenen elkaar snel consulteren en gebruik maken van elkaars expertise en specialisme. Samen zorgen zij voor de beste diagnose voor de patiënt. Zo leidt digitale pathologie niet alleen tot betere, maar ook tot snellere diagnostiek; dit omdat de digitale werkprocessen sneller zijn dan de huidige. Patiënten weten daardoor eerder wat hun diagnose is en er kan sneller een behandeling worden ingezet.

 

Kengetallen:

De leden van coöperatie PNNN verzorgen samen de pathologie-diagnostiek voor de huisartsen en ziekenhuizen in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van de Noordoostpolder.

Zij verrichten samen meer dan 200.000 onderzoeken per jaar, waaronder ook de verschillende bevolkingsonderzoeken.

 

Er werken gezamenlijk circa 275 medewerkers waarvan 45 specialisten (klinisch pathologen en klinisch moleculair biologen in de pathologie).

 

v.l.n.r. Aartsen UMCG, Beers Treant, Feenstra MZH, Weernink, Pathologie Friesland

Vertraging doorlooptijden medische indicatie cervixuitstrijken

Publicatiedatum 22 oktober 2018

 

Door het hoge aanbod inzendingen voor cytologische onderzoek cervix medische indicatie (met eventueel HrHPV bepaling), lukte het ons in de afgelopen periode niet om de reguliere doorlooptijden, die u normaal gesproken van ons gewend bent, te halen. De vertraging in de doorlooptijd liep op tot ruim 10 werkdagen. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om de doorlooptijd weer terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.

 

Onze oprechte excuses voor het ongemak.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

VAP visie

Publicatiedatum 24 augustus 2018

 

De nieuwe editie van de VAP visie is onlangs verschenen en er staan deze keer twee artikelen in met een Pathologie Friesland tintje.

 

Martine Seton heeft een mooi verslag geschreven over de regio avond van de PNNN op 16 april jl. Dit jaar had Pathologie Friesland de eer om deze jaarlijkse regio avond te organiseren met als thema: Digitale pathologie. Dit verslag is terug te vinden op pagina 14 en 15.

 

Op pagina 31 t/m 33 staat het stage verslag van Selina Visser. Selina heeft dit jaar 5 maanden bij ons stage gelopen. Haar stageopdracht ging over de evaluatie van het protocol van de HER2/neu bepaling en ze heeft zich daarbij voornamelijk bezig gehouden met het bepalen van de toegevoegde waarde van de HER2/neu bepaling op excisiemateriaal na bepaling op biopt. Het artikel in de VAP visie gaat hier dieper op in.

 

Klik hier voor de digitale versie van de VAP visie

 

Jaarbericht 2017

Publicatiedatum 23 augustus 2018

 

Het jaarbericht 2017 is klaar en beschikbaar. Hij wordt standaard aan ziekenhuizen, huisartsen en andere externe partijen verstuud. Mocht u niet een jaarbericht hebben ontvangen, maar wel graag één willen ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen. Hiervoor kunt u mailen naar pathologie@pathologiefriesland.nl of bellen met  058 2939393. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een expemplaar toe.

 

Het jaarbericht heeft is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Er is voor gekozen om het jaarbericht in compactere vorm uit te geven. Hij bevat korte artikelen met meer nieuwswaarde over zaken die in 2017 speelden. Er is minder gedetailleerde informatie opgenomen. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de meest recente jaarverslagen die ook op deze site te vinden zijn.

 

Het jaarbericht 2017 vindt u onder het kopje "Publicaties" op deze site. Klik hier om het jaarbericht te openen.

 

 

Artikel Robby Kibbelaar in Explorare

Publicatiedatum 1 februari 2018

 

In de nieuwste editie van magazine Explorare is een artikel gepubliceerd met Robby Kibbelaar over HemoBase en hoe deze Friese aanpak nieuwe perspectieven biedt voor gerandomiseerd registratieonderzoek. Het volledige magazine in hier online terug te vinden in een pdf-bestand. Het artikel van Robby staat op pagina 10 t/m 12.

 

Explorare is het wetenschapsmagazine van Medisch Centrum Leeuwarden uitgegeven vanuit de MCL Academie.

 

Publicatie artikel Werkgroep Hematologie Friesland

Publicatiedatum 6 november 2017

  

Een aantal weken geleden is er een aankondiging geweest over de publicatie van het wetenschappelijke artikel “Bridging the gap between the randomised clinical trial world and the real world by combination of population based registry and electronic health record data: A case study in haemato-oncology”, geschreven door de Werkgroep Hematologie Frieslan (WHF).

 

In het weekend van 7-8 oktober is het artikel online gepubliceerd door het vooraanstaande tijdschrift European Journal of Cancer. Het artikel vindt u hier.

Symposium mammadiagnostiek

Publicatiedatum 11 oktober 2017

 

Dinsdagavond 10 oktober heeft de eerste editie van het symposium over mammadiagnostiek plaatsgevonden. Er waren deze avond presentaties van Jitske de Vries, radioloog in het Antonius ziekenhuis in Sneek, Wijkje Visser, mammacare verpleegkundige in Nij Smellinge Drachten en Marjolein Coster - Heerema gaf een presentatie over de rol van pathologie bij mammadiagnostiek.

 

Ook was er een rondleiding bij Pathologie Friesland in het uitsnijvertrek waar collega’s Marijke, Mike en Gooitske iets vertelden en lieten zien over de bewerking van mamma’s. Jelle en Marrit gaven presentaties over de toepassing van moleculaire diagnostiek/immumo en cytologie bij mammadiagnostiek.

 

De reacties van de doktersassistenten over het mamma symposium waren zeer positief! Ze vonden de rondleiding erg interessant en leerzaam en de presentaties waren heel informatief en duidelijk.

 

Iedereen die heeft meegewerkt om het symposium tot een succes te maken ontzettend bedankt voor jullie inzet! Het was een geslaagde avond en we kijken uit naar de volgende editie op 7 november.

Uitnodiging scholingsbijeenkomst mammadiagnostiek = VOL!

Publicatiedatum 25 september 2017 

 

 De NVDA organiseert in samenwerking met Pathologie Friesland een

scholingsbijeenkomst over mammadiagnostiek.

 

Wat gebeurt er met een vrouw die bij de huisarts komt met een knobbeltje in haar borst? Wat gebeurt er als zij wordt doorverwezen naar het ziekenhuis? Welk traject gaat zij in? Deze onderwerpen worden besproken in onze scholingsbijeenkomst over mammadiagnostiek. Sprekers vanuit verschillende disciplines zullen jullie tijdens deze avonden een presentatie geven over wat zij precies doen op het gebied van mammadiagnostiek en mammacare.

Ook huisartsen zijn van harte welkom!

 

Wanneer en waar?

Dinsdag 10 oktober en dinsdag 7 november 2017 17.00 – 21.15 Leeuwarden, Pathologie Friesland

 

Programma

 • Inloop en ontvangst met broodjes en soep 17.00-18.00 uur
 • Welkom
 • Presentatie “Wat doet de medisch specialist?”
 • Bedrijfsfilm Pathologie Friesland
 • Rondleiding bij Pathologie Friesland – toegespitst op mammadiagnostiek

incl. Presentatie moleculair/Immunohistologie en Cytologie

 • Presentatie door mammacare verpleegkundige
 • Presentatie door patholoog met subspecialisatie mammadiagnostiek
 • Afsluiting

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze scholingsbijeenkomst.

 

Aanmelden

Aanmelden is verplicht. Er zijn per avond 35 plekken beschikbaar. Per avond mogen er per praktijk max 3 personen deelnemen. Aanmelden kan via de mail: thea.nvda@live.nl. Vermeld bij aanmelding: naam, adres, woonplaats, naam praktijk/poli, e-mail en voorkeur voor welke datum. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een reactie.

 

Contact

NVDA Regio Friesland, mail: thea.nvda@live.nl

 

Publicatie Werkgroep Hematologie Friesland – HemoBase

Publicatiedatum 11 september 2017

 

In 1997 is de Werkgroep Hematologie Friesland opgericht door Robby Kibbelaar, Peter Joosten (hematoloog) en Huib Storm (klinisch chemicus). Alle medische en laboratorium disciplines betrokken bij de hematologische zorg in Friesland zijn aangesloten bij de WHF. Sinds 2004 is de webbased applicatie HemoBase hét grote project van de WHF. HemoBase is een database voor alle patiënten met maligne hematologische aandoeningen en ondersteunt ook de klinische zorg, met name de patientbesprekingen. Vanaf ca. 2011 wordt HemoBase intensief gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. HemoBase is inmiddels 1 van de speerpunten van de onderzoekslijnen van de MCL Academie.

 

De WHF heeft haar ervaring met klinisch observationeel onderzoek opgeschreven in een wetenschappelijk artikel “Bridging the gap between the randomised clinical trial world and the real world by combination of population based registry and electronic health record data: A case study in haemato-oncology” (R.E. Kibbelaar, B.E. Oortgiesen, A.M. van der Wal-Oost, K. Boslooper, J.W. Coebergh, N.J.G.M. Veeger, P. Joosten, H. Storm, E.N. van Roon, M. Hoogendoorn).

Vorige week is dit artikel door het vooraanstaande tijdschrift European Journal of Cancer geaccepteerd voor publicatie. Vele medewerkers van Pathologie Friesland hebben direct of indirect een bijdrage geleverd aan het HemoBase onderzoek. Deze publicatie is een erkenning voor dit onderzoek.  

Aanvraagformulieren mammadiagnostiek

Publicatiedatum 26 juni 2017

 

Bij Pathologie Friesland zijn we constant bezig om onze diagnostiek te verbeteren. Hierbij zijn goede aanvraagformulieren noodzakelijk. Speciaal voor mammadiagnostiek zijn er 2 nieuwe aanvraagformulieren ontwikkeld. Één voor mamma biopten en één voor mamma preparaten.

 

De formulieren zijn verschillend met betrekking tot het invullen van klinische gegevens en bevatten alleen de opties die voor het desbetreffende soort onderzoek van belang zijn. Wat wel bij beide formulieren hetzelfde is, is de afbeelding waar de locatie van herkomst van het materiaal aangegeven kan worden. De formulieren zijn vanaf heden te downloaden op onze site onder het kopje ziekenhuis>aanvraagformulieren of te bestellen via het bestelformulier: ziekenhuis>bestelformulier.

 

Wijziging transport BVO baarmoederhalskanker

Publicatiedatum 19 juni 2017 

 

Met ingang van 19 juni gaat Izore/Pathologie weer het transport van BVO-afnamesets en materiaal verzorgen.

 

Vanaf 1 januari werd dit, in opdracht van het UMCG, gedaan door Commpanionz. Echter kregen we bij Pathologie Friesland van een flink aantal huisartsenpraktijken de vraag waarom deze uitstrijkjes door een andere vervoerder werd opgehaald. Het bleek in de praktijk onhandig en foutgevoelig. We zijn daarom met Commpanionz overeengekomen dat Izore/Pathologie dit transport gaat overnemen.

 

Voor huisartsenpraktijken betekent dat het volgende:

 1. Vanaf maandag 19 juni kunt u dagelijks het BVO-materiaal meegeven aan de chauffeur van Izore/Pathologie Friesland. U hoeft géén melding meer te plaatsen via de app van Commpanionz dat er materiaal bij u in de praktijk klaar staat.
 2. Nieuwe pakketten met afnamesets BVO baarmoederhalskanker kunt u vanaf 19 juni weer bestellen via de site van Pathologie Friesland:

  www.pathologiefriesland.nl/huisartsen/bestelformulier/BVO. Het bestellen en afleveren van afnamesets BVO gaat op dezelfde wijze als de overige inzendmaterialen van Pathologie Friesland.

 3. Voor eventuele vragen over levering van BVO-afnamesets kunt u contact opnemen met Pathologie Friesland (058-2939393 of pathologie@pathologiefriesland.nl).
 4. Voor (medisch)inhoudelijke vragen omtrent BVO baarmoederhalskanker en de uitslag van BVO blijft het UMCG of BVO Noord het eerste aanspreekpunt.

 

Nieuwe website!

Publicatiedatum 19 juni 2017

 

Zoals u heeft gemerkt: onze nieuwe website is live! De website heeft een totaal nieuwe lay-out gekregen en is nu in lijn met onze huisstijl. Er is gekozen voor een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke opzet. Alle informatie die specifiek voor ziekenhuizen bedoeld is, is terug te vinden onder het kopje ziekenhuis. Alle informatie die voor huisartsen en verpleeghuizen van belang is, staat onder het kopje huisarts. Onder het kopje “Over Ons” vindt u meer informatie over het werk en de organisatie van Pathologie Friesland.

 

Onze nieuwe website is geschikt voor alle mobiele apparaten, dus vanaf nu ook gemakkelijk op tablet en mobiele telefoon te openen. De website is uitvoerig getest, maar het kan zijn dat er desondanks zaken zijn die niet kloppen of niet goed werken. Mocht u iets tegenkomen dan horen wij dit graag, zodat we dit kunnen aanpassen.