Gebruik van lichaamsmateriaal

Van het lichaamsmateriaal dat voor analyse naar ons wordt opgestuurd, blijft in veel gevallen nog materiaal over. Afhankelijk van het soort analyse, bewaren we dit materiaal  voor een bepaalde tijd voor eventuele hernieuwde analyse in het kader van uw onderzoek, bijvoorbeeld om het ziektebeloop te bepalen. Een deel van het materiaal dat na analyse overblijft kan ook voor kwaliteitscontrole of toegepast onderzoek worden gebruikt. Dit gebeurt dan anoniem: de materialen zijn niet meer herleidbaar tot een persoon. Meer informatie hierover leest u in de folder ‘Nader gebruik lichaamsmateriaal’.

Als u bezwaar heeft tegen het anoniem gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dit laten weten aan uw behandelend arts. Hij/zij kan dit dan aangeven op het aanvraagformulier. Ook kunt u dit laten weten via het invulformulier in de informatiefolder.

Met deze handelswijze houden wij ons aan de “Code Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek; versie 4; juli 2015” die door de gezamenlijke medisch wetenschappelijke verenigingen in Nederland is opgesteld, o.a. in overleg met het Nationaal Patiënten- en Consumenten Platform (Patiënten Federatie Nederland) en onafhankelijke juristen. U kunt deze code met een uitgebreide toelichting vinden op de website van de Commissie Regelgeving Onderzoek (Coreon).

Gerelateerd