Kwaliteit

Pathologie Friesland levert kwalitatief hoogwaardige zorg op het gebied van pathologie.

Patiënten en verwijzers stellen steeds hogere verwachtingen aan de kwaliteit van zorg. Daarnaast vragen zij meer transparantie over de kwaliteit en de kosten van de zorg. Daarom richten we ons op snelle, gedegen procedures en een marktconforme prijsstelling.

Om onze kwaliteit van zorg en service te borgen: 

  • Investeren we in kwalitatief hoogwaardige apparatuur
  • Investeren we in continue verbetering in processen door innovatie
  • Beschikken we over goede klinische pathologen en medewerkers
  • Beschikken we over een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem
  • Werken we op een veilige manier (mensen en processen)
  • Innovatie in digitale pathologie

Kwaliteitsborging
De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft aan Pathologie Friesland de ISO 15189-accreditatie voor medische laboratoria toegekend. Dit betekent dat Pathologie Friesland voldoet aan de internationale ISO-norm die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op verbetering. ISO 15189 is een internationale standaard voor de accreditatie van medische laboratoria. Het registratienummer van Pathologie Friesland is M282 en het certificaat is geldig tot 06-12-2025. Meer informatie leest u op de website van de RvA. Zie voor de door Pathologie Friesland uitgevoerde verrichtingen en bijbehorende scope elementen: ‘Verrichtingenlijst Pathologie Friesland’.

M282 Gebruik Logo Alleen Met Toestemming Johanna Herbig

In het kader van de kwaliteitsvisitaties van de wetenschappelijke verenigingen, is Pathologie Friesland gevisiteerd door de Landelijke Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP). Ook is Pathologie Friesland geauditeerd voor het Bevolkingsonderzoek op darmkanker en voldoen we aan alle auditeisen van het protocol voor de toelating en auditing van pathologielaboratoria. In verband met de erkenning als opleidingsinstituut voor AIOS pathologie, is ook de vakgroep gevisiteerd door de visitatiecommissie. 

Daarnaast nemen we deel aan externe kwaliteitsrondzendingen om de eigen kwaliteit aan de algemene nationale en internationale standaarden te toetsen.

De vakinhoudelijke kwaliteit borgen we met individuele bij- en nascholing, door interne- en externe consultatie en regionale panels.

Overige informatie

Verklaring omtrent gebruik in-huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek (IVDR)

Lees ook