Klachten

Iedere dag doen wij ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening, aarzel dan niet om dit ons te laten weten.

Formele klacht indienen
Hebt u een klacht over onze dienstverlening? Dan raden wij u aan uw klacht rechtstreeks te bespreken met degene die verantwoordelijk is voor het deel waarover de klacht bestaat. Door uw onvrede kenbaar te maken, stelt u hem of haar in staat direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Meestal leidt dit tot de gewenste oplossing.

Wilt of kunt u niet in gesprek met de betrokken medewerker of verliep het gesprek niet naar uw wens? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Pathologie Friesland. Pathologie Friesland maakt gebruik van een externe klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris helpt u verder
De klachtenfunctionaris kan u helpen om een klacht in te dienen en om de meest geschikte weg te vinden voor de behandeling van uw klacht. Bovendien kan de klachtenfunctionaris bemiddelen als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost.

De klachtenfunctionaris:

 • werkt onpartijdig;
 • heeft een geheimhoudingsplicht;
 • onderneemt geen stappen zonder uw toestemming.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

 • Telefonisch bereikbaar op werkdagen via 088 23 70 100 (Certe). De telefoniste verbindt u door of neemt een boodschap op.
 • Per mail: klachtenfunctionarisPF@pathologiefriesland.nl 
 • Per brief, via onderstaand adres:
 • Pathologie Friesland
  T.a.v. klachtenfunctionaris
  Postbus 3305
  8901 DH Leeuwarden

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de Klachtenregeling Pathologie Friesland.

Lees meer