Klachten

Pathologie Friesland vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening, aarzel dan niet om uw onvrede te uiten.

 

Formele klacht indienen

Hebt u een klacht over onze dienstverlening? Het is aan te raden uw ongenoegen rechtstreeks te bespreken met degene die u verantwoordelijk vindt voor het gebeuren. Door uw onvrede kenbaar te maken, stelt u hem of haar in staat direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Meestal leidt dit tot de gewenste oplossing.

 

Wilt of kunt u niet in gesprek met de betrokken medewerker of verliep het gesprek niet naar uw wens? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Pathologie Friesland. (Pathologie Friesland maakt gebruik van een externe klachtenfunctionaris; de klachtenfunctionaris van Certe).

 

Klachtenfunctionaris helpt u verder

De klachtenfunctionaris kan u helpen om een klacht in te dienen en om de meest geschikte weg te vinden voor de behandeling van uw klacht. Bovendien kan de klachtenfunctionaris bemiddelen als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost.

De klachtenfunctionaris:

 • werkt onpartijdig
 • heeft een geheimhoudingsplicht
 • onderneemt geen stappen zonder uw toestemming.

 

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

 • Telefonisch te bereiken op werkdagen via 088 23 70 100 (Certe). De telefoniste verbindt u door of
  neemt een boodschap op.
 • Per mail, klachtenfunctionarisPF@pathologiefriesland.nl
 • Per brief, aan onderstaand adres
  Pathologie Friesland
  T.a.v. klachtenfunctionaris
  Postbus 3305
  8901 DH Leeuwarde

 

Zie voor verdere informatie Klachtenregeling Pathologie Friesland.