Kwaliteit

Patiënten en verwijzers stellen steeds hogere verwachtingen aan de kwaliteit van de zorg. Daarnaast wordt ook veel waarde gehecht aan meer transparantie over kwaliteit en kosten van de zorg. De aangeboden zorg moet bovenal zinnig zijn.

 

Pathologie Friesland levert kwalitatief hoogwaardige zorg op het gebied van pathologie.

Veel aandacht gaat daarbij uit naar snelle, gedegen procedures en een marktconforme prijsstelling. Hiermee integreren wij onze processen met die van de klanten op het gebied van zorg, service, onderwijs, onderzoek, bijscholing en logistiek. Wij onderscheiden ons in serviceverlening naar onze klanten.

 

Bovenstaande doen wij door:

  • Te investeren in state of the art apparatuur
  • Innovatie in processen
  • Goede klinische pathologen en medewerkers
  • Een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem
  • Op een veilige manier te werken (mensen en processen)
  • Innovatie in ICT/automatisering
  •  

Kwaliteitsborging

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft aan Pathologie Friesland de ISO 15189-accreditatie voor medische laboratoria toegekend. Dit betekent dat Pathologie Friesland voldoet aan de internationale ISO-norm die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op verbetering. ISO 15189 is een internationale standaard voor de accreditatie van medische laboratoria. Het registratienummer van Pathologie Friesland is M282 en het certificaat is geldig tot 01-06-2023.

Zie voor de door Pathologie Friesland uitgevoerde verrichtingen en bijbehorende scope elementen: ‘Verrichtingenlijst Pathologie Friesland’.

 

Naast de ISO 15189-accreditatie is Pathologie Friesland gevisiteerd door de Landelijke Visitatie Commissie van de NVVP in het kader van de kwaliteitsvisitaties van de wetenschappelijke verenigingen. Ook is Pathologie Friesland geauditeerd ten behoeven van het Bevolkingsonderzoek op darmkanker en wordt er voldaan aan alle auditeisen zoals gesteld in het protocol voor de toelating en auditing van pathologielaboratoria. Tevens is de vakgroep in verband met de erkenning als opleidingsinstituut voor AIOS pathologie gevisiteerd door de opleidingsvisitatie commissie.

 

Daarnaast neemt Pathologie Friesland deel aan externe kwaliteitsrondzendingen met als doel de eigen kwaliteit te toetsen aan de algemene nationale en internationale standaarden.

De vakinhoudelijke kwaliteit wordt geborgd door individuele bij- en nascholing, door interne- en externe consultatie en regionale panels.