Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle door Stichting Pathologie Friesland en/of Stichting Izore met wederpartijen schriftelijk vastgelegde afspraken zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing.