Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle door Stichting Pathologie Friesland met wederpartijen schriftelijk vastgelegde afspraken zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) exclusief van toepassing. De AIVG worden op verzoek toegezonden.

Lees ook