Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle door Stichting Pathologie Friesland met wederpartijen schriftelijk vastgelegde afspraken zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing.

Lees ook