ANBI

Stichting Pathologie Friesland is een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel een ANBI.

 

Vanaf 1 januari 2014 moet iedere ANBI op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

 

  • De naam van de instelling: Pathologie Friesland
  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 820971237
  • Het post- of bezoekadres van de instelling:

                                      Jelsumerstraat 6a

                                      8917 EN Leeuwarden

  • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

Het realiseren van een optimale medische behandeling van patiënten door het ondersteunen van de aanvragende artsen (huisarten, medisch specialisten) bij het stellen van een adequate diagnose middels pathologisch (laboratorium-) onderzoek.

  • De hoofdlijnen van het beleidsplan: zullen binnenkort worden gepubliceerd.
  • De functie  en namen van de bestuurders: zie bestuursstructuur.
  • Het beloningsbeleid en de financiële verantwoording staan verwoord in de jaarrekening. Medewerkers vallen onder de CAO-Z en de klinisch pathologen onder het AMS.
  • De uitgeoefende activiteiten staan verwoord in het jaarbericht.